marți, 4 octombrie 2011

my C.V. ....

Curriculum Vitae

Informaţii personale :

Nume / Prenume : Ungureanu Costel

Adresă : ..........

Telefon : .... / ... ...


  E-mail
Naţionalitate
Română
Data naşterii
02.05.1984
Sex
masculin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Inginer Mecanic specializarea Autovehicule Rutiere
Experienţa profesională
 
Funcţia sau postul ocupat
 
• din iunie 2013 până în prezent lucrez - șef atelier reparații auto iar din octombrie (și) inspector tehnic ( I.T.P. ) la S.C. ETTA AUTO S.R.L. IAȘI punctul de lucru din Municipiul. Bârlad, Jud. Vaslui
 • martie - iunie 2013 – inginer mecanic la S.C. ȘERBAN DISTRIBUȚIE S.R.L.  punctul de lucru din sat Simila , comuna Zorleni , Jud. Vaslui
 • octombrie 2009 – ianuarie 2010 - inginer mecanic la  S.C. IND–DOR Service S.R.L IAŞI
 • Iulie - septembrie 2008 - operator logistică piese la S.C. ROMIL SERVICE S.R.L. IAŞI
 
 
Educaţie şi formare
 
 
Perioadă:
  În septembrie 2013 am obținut atestatul de Inspector tehnic ( I.T.P.)
clasa II + G.P.L. ( pentru autovehiculele din categoria B ) eliberat de R.A.R. București
  În iunie 2013  am obținut atestatul de Șef atelier reparatii auto eliberat de R.A.R. București
  În aprilie 2013 am urmat cursul de recalificare in domeniulmanager de transport mărfuri si persoane ( persoană desemnată ) organizat de I.F.P.T.R. - Vaslui
    În iunie 2010 am absolvit un master in domeniul Mecatronică Avansată la Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “ Gheorghe Asachi ” din IAŞI
 2004 - 2009 am urmat cursurile Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice „ Gheorghe Asachi ” din  IAŞI, domeniul Ingineria Transporturilor specializarea Autovehicule Rutiere
  • 2005 am obţinut locul 2 in cadrul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti organizate de catre Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “ Gheorghe Asachi ” din IAŞI
• 2002 - 2004 am urmat cursurile Grupului Şcolar Agricol „ Haralamb Vasiliu ” din comuna Podu Iloaiei in cadrul careia am obţinut diploma de tehnician - agronom
• Septembrie 2001 – martie 2002 am urmat un curs de recalificare in cadrul meseriei de tinichigiu – auto
• 1999 - 2002 am urmat cursurile Şcolii Profesionale din OraşulTârgu Frumos in cadrul careia am obţinut diploma de mecanic - auto
Aptitudini şi competenţe personale
 
Limba maternă
Română
Limbi străine cunoscute
 
Autoevaluare
 
 
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Nivel european (*)
 
Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Exprimare scrisă
English
 
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
French
 
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
 
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale
 - comunicativitate
 - sociabilitate
 - seriozitate
 - punctualitate
  - spirit de echipă
 - încadrare rapida intr-un grup de persoane
Competenţe şi aptitudini tehnice
O bună cunoaştere a proceselor de reparaţie si intreţinere a autovehiculelor rutiere si nu numai
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
 - Office, AutCad, Matchad , SolidWorks
Alte competenţe şi aptitudini
   -  Practicarea sportului in special şahul, ciclismul si fotbalul
Permis de conducere
-          categoria B
Informaţii suplimentare
-          stagiul militar - nesatisfacut
-       starea civilă   - căsatorit

Niciun comentariu: