luni, 24 octombrie 2011

Lasă-ne, lasă-ne!

Lasă-ne, lasă-ne!
Nu am încredere în „talentul” politicienilor care, după ce se cocoaţă prin funcţii aducătoare de privilegii, putere şi bani îşi descoperă brusc vocaţia de... scriitor! O viaţă întreagă n-au fost în stare să-şi construiască două fraze pe hârtie şi dintr-o dată, vezi Doamne, li se trezeşte genialitatea artistică. Hai să fim serioşi! Mulţi nechemaţi îşi închipuie că scrierea unei cărţi e mai uşoară decât prostirea electorală ( doi mici, un pahar de vin şi un blid de fasole) şi se arată tot mai fascinaţi de mirajul scrisului. Ceea ce mă frapează şi îmi provoacă un dezgust profund e că la bibliotecă nu găsim cărţile de specialitate de care avem nevoie pentru facultate dar se găseşte proza scurtă scrisă de Constantin Simirad. (şi cu siguranţă nu e singurul caz) Uluitor! Ştiu şi politicienii noştri să cultive ambiguitatea, să obţină efecte artistico-literare, sau nu, să reformulez altfel, ştiu ce-s alea efecte stilistice? Habar n-au, dar au publicaţii literare! Trăiască nea` Costică şi cititorii săi!

Bine ziceau cei din trupa „Guess Who” – Nu ne-am născut în locul potrivit!

acest articol il gasiti in varianta originala pe www.ungureanu-elena.blogspot.com/

marți, 18 octombrie 2011

"Iubeşte-mă că sunt latin"
Săptămâna aceasta am intrat în posesia numărului 2 al revistei "Tracitas atque latinitas", revistă la care am onoarea de a face parte din colectivul de redacţie alături de şase profesori de elită din mediul educativ ieşean. Am rămas plăcut impresionată de două aspecte. Răsfoind revista acasă mai pe îndelete am observat că pe prima pagină domnul profesor coordonator mi-a însemnat câteva gânduri la care nu mă aşteptam şi care mi-au adus un puternic suflu contructiv-evaluativ: Cu inimă curată, cu suflet nobil de roman, dau această revistă încântătoarei şi frumoasei noastre colaboratoare Elena, cu suflet gingaş pentru cultura strămoşilor noştri traco-latini. Căci "fericirea este ştiinţă, iar ignoranţa este nefericire", aşa spunea părintele nostru spiritual Socrate. ~Iaşi, 6.09.2011~

Al doilea aspect care mi-a stârnit admiraţia faţă de activitatea colectivului de redacţie a fost articolul domnului profesor Ilie Istrati, "Iubeşte-mă că sunt latin". Aici am găsit notat următoarele idei: "În ultimii douăzeci de ani după revoluţie, pe piaţa de carte din România, au apărut o mulţime de cărţi, enciclopedii, dicţionare. În unul din dicţionarele explicative DEX, 1998, am observat că pe lângă expunerea corectă a cuvintelor s-au dat unele explicaţii etimologice greşite la unele cuvinte din latină. Autorii dicţionarului amintit au prezentat etimologia unor cuvinte superficial. Atunci când un cercetător onest caută etimologia unui cuvânt în limba română, îl caută mai întâi în limba latină ca limbă mamă a limbii române, apoi când cuvântul căutat lipseşte îl caută în limba traco-dacă. Atunci când cuvântul nu poate fi găsit nici în limba traco-dacă, îl caută în limbile popoarelor balcanice de altă origine ca un posibil împrumut. Să dăm un exemplu despre originea unui cuvânt românesc. Autorii DEX-ului (1998) susţin că etimologia cuvântului popă este slavă. Tot cuvântul popă este atestat şi în Dicţionarul Latin-Român de Gh. Guţu (2004), ca fiind de origine latină. Atunci, ca simplu cititor, cum pot să înţeleg care este originea adevărată a acestui cuvânt în limba română? Este acesta de origine slavă ca împrumut în limba română sau este moştenit din limba latină? Se creează, astfel, o confuzie privind originea cuvintelor."

Articolul explică foarte bine logica de a opta pentru varianta corectă. Este o descriere exhaustivă a adevărului despre originea adevărată a cuvintelor limbii române. În genere, întregul conţinut tematic al revistei pledează pentru fapul că "A cunoaşte şi a ne iubi limba este un act de respect faţă de noi înşine în primul rând".
Publicat de Elena Ungureanu la 00:45:00 www.ungureanu-elena.blogspot.com

marți, 4 octombrie 2011

my C.V. ....

Curriculum Vitae

Informaţii personale :

Nume / Prenume : Ungureanu Costel

Adresă : ..........

Telefon : .... / ... ...


  E-mail
Naţionalitate
Română
Data naşterii
02.05.1984
Sex
masculin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Inginer Mecanic specializarea Autovehicule Rutiere
Experienţa profesională
 
Funcţia sau postul ocupat
 
• din iunie 2013 până în prezent lucrez - șef atelier reparații auto iar din octombrie (și) inspector tehnic ( I.T.P. ) la S.C. ETTA AUTO S.R.L. IAȘI punctul de lucru din Municipiul. Bârlad, Jud. Vaslui
 • martie - iunie 2013 – inginer mecanic la S.C. ȘERBAN DISTRIBUȚIE S.R.L.  punctul de lucru din sat Simila , comuna Zorleni , Jud. Vaslui
 • octombrie 2009 – ianuarie 2010 - inginer mecanic la  S.C. IND–DOR Service S.R.L IAŞI
 • Iulie - septembrie 2008 - operator logistică piese la S.C. ROMIL SERVICE S.R.L. IAŞI
 
 
Educaţie şi formare
 
 
Perioadă:
  În septembrie 2013 am obținut atestatul de Inspector tehnic ( I.T.P.)
clasa II + G.P.L. ( pentru autovehiculele din categoria B ) eliberat de R.A.R. București
  În iunie 2013  am obținut atestatul de Șef atelier reparatii auto eliberat de R.A.R. București
  În aprilie 2013 am urmat cursul de recalificare in domeniulmanager de transport mărfuri si persoane ( persoană desemnată ) organizat de I.F.P.T.R. - Vaslui
    În iunie 2010 am absolvit un master in domeniul Mecatronică Avansată la Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “ Gheorghe Asachi ” din IAŞI
 2004 - 2009 am urmat cursurile Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice „ Gheorghe Asachi ” din  IAŞI, domeniul Ingineria Transporturilor specializarea Autovehicule Rutiere
  • 2005 am obţinut locul 2 in cadrul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti organizate de catre Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “ Gheorghe Asachi ” din IAŞI
• 2002 - 2004 am urmat cursurile Grupului Şcolar Agricol „ Haralamb Vasiliu ” din comuna Podu Iloaiei in cadrul careia am obţinut diploma de tehnician - agronom
• Septembrie 2001 – martie 2002 am urmat un curs de recalificare in cadrul meseriei de tinichigiu – auto
• 1999 - 2002 am urmat cursurile Şcolii Profesionale din OraşulTârgu Frumos in cadrul careia am obţinut diploma de mecanic - auto
Aptitudini şi competenţe personale
 
Limba maternă
Română
Limbi străine cunoscute
 
Autoevaluare
 
 
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Nivel european (*)
 
Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Exprimare scrisă
English
 
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
French
 
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
 
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale
 - comunicativitate
 - sociabilitate
 - seriozitate
 - punctualitate
  - spirit de echipă
 - încadrare rapida intr-un grup de persoane
Competenţe şi aptitudini tehnice
O bună cunoaştere a proceselor de reparaţie si intreţinere a autovehiculelor rutiere si nu numai
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
 - Office, AutCad, Matchad , SolidWorks
Alte competenţe şi aptitudini
   -  Practicarea sportului in special şahul, ciclismul si fotbalul
Permis de conducere
-          categoria B
Informaţii suplimentare
-          stagiul militar - nesatisfacut
-       starea civilă   - căsatorit